Delivers Swedish Xploreamp; Shocker Salming Wear Race Tested PO8nkX0w
Meny
co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29

Sök

Här söker du!

Byt sök
Sök något att göra!
2009 Shoes Seashell Blue Nike Air Running Max f7byIYg6v
Hitta något roligt!
Run2 Pack City News Nike Free N0vw8mn
Kangoo 1pcs Boots Jumping Jumps Bounce Sports Fitness Shoes rxoedCB
Hitta en person
Sök på allt innehåll
For Shoes Equipment Black Men Adidas Low Running Support l13cTFKJ

co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29

co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29

MOD - Mångfald och dialog

Trail Running Mens Gore~tex Spike Season Shoes Cheap Haglofs Gram m0wvnON8

Alla har rätt till en egen identitet - och att forma och uttrycka den.

MOD, Mångfald och Dialog, ger dig möjlighet att själv - och tillsammans med andra - arbeta för att motverka fördomar och diskriminering i samhället.

co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29

Gå en MOD-kurs. Se mönstret. Förändra.

Bejaka mångfalden.

MOD - Mångfald och Dialog, är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. MOD bygger på folkbildningens ideal om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Men's Plus Shoebd4935;s19 Reebok Running Camo Pump 0N8OXwknP

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi inkluderar alla diskrimineringsfrågor i vårt angreppssätt, men fokuserar särskilt på dynamiken kring etnicitet och/eller kön.

MOD-kursen pågår i två eller flera dagar som helst följer på varandra. Den kan också utformas som en cirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar, rollspel och drama arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden.

MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell". 

co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29

Huvudmän för MOD
MOD-kursen är varumärkt. Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund är huvudmän för MOD och förvaltar konceptet tillsammans. MOD:s namn och logotyp får endast användas av Bilda och Sensus, vilka också äger allt material knutet till MOD.

MOD-kurserna samt introduktionspass anordnas av Bildas och Sensus regionerRunning Men Shoesamp; For Trainers Running UMVqSpz, varför det är dessa man har kontakt med när man vill gå eller köpa en MOD-kurs.

MOD-kurserna anordnas av Bildas och Sensus. Om du vill gå en MOD-kurs vänder du dig till någon av Bildas regionerUltra X 260 Ms Fzoneイノヴェイト Talon Shoes Trail Running Men OZuiPXTk.

co uk Type Shoes Running Saucony Competition Zalando Bluecitron A DHYeIWE29