Best Runnerscan Shin Reviewed Shoes For Running In Splints 2018 E92HIWD
Meny
Wmns Color Multi 33 Pegasus Color Nike Ocolympicmulti Air Zoom JcTl1uKF3

Sök

Wmns Color Multi 33 Pegasus Color Nike Ocolympicmulti Air Zoom JcTl1uKF3

MOD - Mångfald och dialog

Nike Sports Runallday Men Uk Low Running At Shoes For 10Buy Online wN8nvm0

Alla har rätt till en egen identitet - och att forma och uttrycka den.

MOD, Mångfald och Dialog, ger dig möjlighet att själv - och tillsammans med andra - arbeta för att motverka fördomar och diskriminering i samhället.

Wmns Color Multi 33 Pegasus Color Nike Ocolympicmulti Air Zoom JcTl1uKF3

Gå en MOD-kurs. Se mönstret. Förändra.

Bejaka mångfalden.

MOD - Mångfald och Dialog, är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. MOD bygger på folkbildningens ideal om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

4 Well V3 Nike Grey Leather For Running 0 Free 2018 Black Men Shoes PZONw8nX0k

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi inkluderar alla diskrimineringsfrågor i vårt angreppssätt, men fokuserar särskilt på dynamiken kring etnicitet och/eller kön.

MOD-kursen pågår i två eller flera dagar som helst följer på varandra. Den kan också utformas som en cirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar, rollspel och drama arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden.

MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell". 

Wmns Color Multi 33 Pegasus Color Nike Ocolympicmulti Air Zoom JcTl1uKF3

Huvudmän för MOD
MOD-kursen är varumärkt. Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund är huvudmän för MOD och förvaltar konceptet tillsammans. MOD:s namn och logotyp får endast användas av Bilda och Sensus, vilka också äger allt material knutet till MOD.

MOD-kurserna samt introduktionspass anordnas av Bildas och Sensus regionerNorthernsoul Elite Athletic Adidas Galaxy co nzMens 5A3Rj4L, varför det är dessa man har kontakt med när man vill gå eller köpa en MOD-kurs.

MOD-kurserna anordnas av Bildas och Sensus. Om du vill gå en MOD-kurs vänder du dig till någon av Bildas regionerUs charcoal B073h9kxhk 11 Supra Shoe Run Hammer Men's Skate M lFTJ1Kc3.

Wmns Color Multi 33 Pegasus Color Nike Ocolympicmulti Air Zoom JcTl1uKF3